Handelsbetingelser2021-06-22T20:23:46+00:00

Handelsbetingelser

§1:  Handelsbetingelserne gælder for samtlige ydelser, udbudt af FrigaardFitness, herunder personlig træning, kostvejledning, træningsprogrammer, coaching, sparring og lignende service ydelse
 
§2:  Ved bestilling af enhver ydelse, forpligter køber sig til at betale rettidigt jf. Den udstedte faktura, eller tilsvarende betalingsform.
 
§3:  Ved betaling af enhver ydelse, fraskriver køber sig fortrydelsesretten, og dermed er enhver aftalt ydelse bindende.
 
§4:  Der ydes på intet tidspunkt refusion, på påbegyndte ydelser undervejs i et forløb. Skulle køber fortryde et køb, går købet tabt, og FrigaardFitness kan således på intet tidspunkt stilles til ansvar for refusion af ydelser, af nogen art.
 
§5:  Al brug af vejledning, herunder kostvejledning, træningsvejledning, personlig træning, coaching ydelser, samt lignende bi-ydelser, sker til enhver tid på købers eget ansvar.
I tilfælde af eventuelle skader. I tilfælde af sygdom eller lignende følgevirkninger af eventuelle forløb, eller som opstår undervejs under vejledning, er dette således på købers eget ansvar, og FrigaardFitness kan således på intet tidspunkt stilles til ansvar for helbredsmæssige konsekvenser som følge af et forløb.
Det er til en hver tid købers eget ansvar, at sørge for at denne er i en helbredsmæssig forfatning der tillader stringente kostforløb, træningsforløb etc.
 
§6:  Det er til enhver tid købers eget ansvar at konsultere en læge forud for ethvert trænings- og/eller kostforløb.
Det er købers eget ansvar, at informere om eventuelle helbredsmæssige udfordringer, herunder fødevareallergier, intolerancer, og mere alvorlige helbredsmæssige tilstande, der kan komplicere et forløb.
Eksempler herpå kan være: spiseforstyrrelser, diabetes, diverse tarmsygdomme og des lige.
 
§7:  Såfremt køber er bekendt med sygdom der kan komplicere et forløb, som endnu ikke er velbehandlet og kontrolleret, vil FrigaardFitness på intet tidspunkt påtage sig forløb af nogen grad, med køber.
 
§8:  Leveringstid på enhver ydelse sker som udgangspunkt efter aftale. Såfremt intet andet aftales, forventes en leveringstid på 3-5 arbejdsdage, på vare- og tjenesteydelser der skal specialfremstilles til forbrugeren, herunder kost- og træningsprogrammer.
Leveringstiden påløber fra den indledende konsultation har fundet sted. Der kan i særlige tilfælde opstå længere leveringstid. I så fald informeres der herom ved den indledende konsultation.
Det tilstræbes til hver en tid, at ydelser leveres hurtigst muligt, og medmindre andet aftales, kan ovenstående betragtes som leveringsfristen.
Personlige træningstimer leveres således på et givent aftalt tidspunkt, og har således længere leveringstid, da ydelsen leveres i henhold til aftalt tidspunkt i realtid.
 
§8.1: Særlige omstændigheder omfatter blandt andet: sygdom, travle arbejdsgange, ferie, og lignende uhensigtsmæssigheder der påvirker leveringsfristen. Skulle der opstå sygdom under en leveringsfrist, vil køber blive informeret herom, og må på beregne en forlænget leveringsfrist, svarende til sygdomsforløbets omfang.
 
§9:  I tilfælde af uforudsete afbrydelser fra købers side, under et forløb, forlænges forløbsperioden ikke. Herunder falder sygdomsforløb, ferie og andet der kan afbryde et eventuelt forløb helt eller delvist.
Det er således købers eget ansvar at være i stand til at gennemføre, samt overholde de forpligtelser denne må være pålagt som led i et forløb.
 
§10:  Der handles som udgangspunkt ikke med individer under 18 år. I sådanne tilfælde kræves en forælders/værges accept af indeværende handels- og forretningsbetingelser, og forældren/værgen påtager sig således det fulde ansvar for købers fysiske forfatning under, såvel som efter forløbet.
Der kræves en skriftlig accept ved ethvert tilfælde.
 
§11:  Ved manglende fremmøde eller forsinkelse på over 15 min. vil tjenester være talt som overstået og kan ikke omlægges til en anden dato.
 
§12: Aflysninger skal foregå senest kl. 07:00 på dagen for aftalt tid, ellers vil tjenesten være talt som overstået.
 
§13:  Deling og/eller distribuering af materialer er ikke tilladt. Handlinger i strid med licensrettighederne vil resultere i retsforfølgelse.
 
Kost- og/eller træningsplanerne er personlige. Al kopiering, udover til dit private forbrug, og yderligere uretmæssig spredning er forbudt. Du er selv ansvarlig for, at kost- og/eller træningsplanerne ikke videregives til andre brugere.
 
§14:  Ved gentagende signifikante afvigelser fra kost- og/eller træningsplan kan FrigaardFitness ikke holdes skyldig for manglede resultat eller justeringer i programmer. Hvis FrigaardFitness vurderer klientens fremmøde og indsats til personlige træninger som mangelfuld, er han frataget ansvar for at forsætte forløbet uden mulighed for fortrydelse eller tilbagebetaling af varer fra købers side.
 
§15:  Opsigelse vil ved besked før d. 15 i givne måned være løbende måned, og ellers vil der blive tilknyttet løbende måned til forløbet. Altså hvis klienten opsiger sit forløb før d. 15  Januar, vil forløbets varighed være til og med den sidste dag i januar. Hvis klienten derimod opsiger sit forløb d. 15 Januar, eller senere på måneden, vil forløbets varighed være til og med sidste dag i Februar.
 
§16:  Ved bestilling og betaling af én eller flere ydelser udbudt af FrigaardFitness, accepterer køber således ovenstående handels- og forretningsbetingelser, og kan således på intet tidspunkt gøre indsigelser overfor disse.
 
§17:  Ved valg af Online forløb skal den månedlige personlige træning bruges indenfor samme måned som forløbet finder sted, ellers vil denne træning gå tabt. 

§18:  Personlige træninger inkluderet i PT forløb udbudt FrigaardFitness, skal benyttes og bookes indenfor samme måned. Eksempelvis kan der ikke købes et ‘8x TRÆNING’ forløb i Januar og bookes 4 træninger i Januar og 4 træninger i Februar – De 8 træninger skal finde sted i Januar måned og vil ellers gå tabt.

Denne hjemmeside bruger cookies og tredjepartstjenester. Ok